Firma MARGREEN Mateusz Śliwiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w 2013 roku w wyniku przejęcia masy Firmy Usługowej "MARGREEN" Mateusz Śliwiński z siedzibą w Skierniewicach założonej w 2008 roku oraz Technicznej Obsługi Budownictwa "TOB-TED" mgr inż. Tadeusz Śliwiński działającej jako podmiot gospodarczy od 1989 roku. Obecnie spółka zajmuje się kompleksową obsługą budownictwa wraz z doradztwem w procesie inwestycyjnym. Wieloletnie doświadczenie jednego z inicjatorów przedsięwzięcia oraz zdolności organizacyjnej drugiego pozwoliło stworzyć jednostkę świadczącą usługi na terenie całego kraju zachowując przy tym najwyższy poziom jakości ich realizacji. Firma buduje swoją pozycję na doświadczonej kadrze oraz zaufanych współpracownikach.

 

Historia MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o.

  • 1989 rok - Tadeusz Śliwiński rozpoczyna prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji materiałów budowlanych;
  • 1992 rok - rozszerzenie działalności o realizację usług budowlanych i projektowych, realizacja projektu straży pożarnej, budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Baranów k/Skierniewic oraz budowla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skierniewicach;
  • 1997 rok - reorganizacja podmiotu gospodarczego w wyniku, którego powołano do życia Zakład Realizacji Budownictwa oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "USŁUGI LEŚNE" spółka cywilna;
  • 1998 rok - w wyniku rozszerzenie usług o nadzór inwestorski oraz obsługę inwestycji na terenie Warszawy oraz Kielc Tadeusz Śliwiński postanowił wcielić ówczesną działalność w nowo organizowany podmiot pod wspólną nazwą: Techniczna Obsługa Budownictwa "TOB-TED" mgr inż. Tadeusz Śliwiński, w ramach działalności zrealizowano obsługę inestycji na rzecz Echo Investment S.A. m.in. osiedle Zeusa w Warszawie oraz budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Nalewki w Warszawie;
  • 2008 rok - Mateusz Śliwiński wraz z Martyną Skręta rozpoczynają prowadzenie działalności pod nazwą: Gospodarstwo Sadownicze "MAR-MAT" Mateusz Śliwiński w zakresie drobnej produkcji warzyw ozdobnych oraz roślin wysokoenergetycznych;
  • 2010 rok - rozwój zapotrzebowania na usługi ogrodnicze sprzyja powstaniu indywidualnej działalności gospodarczej pod nazwą: Firma Usługowa "MARGREEN" Mateusz Śliwiński;
  • 2013 rok - po konsultacjach z współpracownikami i pełnomocnikami postanowiono stworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. przejmując tym samym wszelkie prawa i obowiązki Firmy Usługowej "MARGREEM" Mateusz Śliwiński;
  • 2014 rok - utworzenie Biura MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. w Warszawie;
  • 2015 rok -zawiązanie konsorcjum z firmą BUDOKROS Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Misja firmy MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. 

"Chcemy identyfikować potrzeby klientów i je realizować"